Tuludeklaratsiooni täitmine

Naine istub laua ääre ja täidab tuludeklaratsiooni