Tuludeklaratsiooni täitmine

Mees istub laua ääres ja täidab tuludeklaratsiooni