Blogi

Mis on autoriõiguse sisu?

28.09.2019 | INTELLEKTUAALNE OMAND

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused.

Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad.

Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute õigustena või õiguste kogumina, kas tasu eest või tasuta.

Autori isiklike ja varaliste õiguste piiramine võib toimuda ainult autoriõiguse seaduses ettenähtud juhtudel. 

Kui soovid juristiga nõu pidada või saada pakkumist õigusalasele lahendusele, siis võta meiega ühendust sotsiaalmeedias, kodulehe vestlusaknas (www.magilex.ee) või helista +372 6720 070.