Blogi

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

24.09.2019 | LEPINGUÕIGUS

CHecking contract

Lepingupooled on oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul kohustatud järgima iga tava, mille järgimises nad on kokku leppinud, ja praktikat, mis on nendevahelistes suhetes tekkinud.

Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul samuti kohustatud järgima iga tava, mida isikud, kes seda liiki lepinguid vastaval tegevus- või kutsealal sõlmivad, tavaliselt tunnevad ja enamasti arvestavad, välja arvatud juhul, kui sellise tava järgimine oleks vastuolus seadusega või ei oleks vastavalt asjaoludele mõistlik.

Kui soovid juristiga nõu pidada või saada pakkumist õigusalasele lahendusele, siis võta meiega ühendust sotsiaalmeedias, kodulehe vestlusaknas (https://www.magilex.ee/) või helista +372 6720 070.

#magilex #jurist #advokaat #õigusbüroo #õigusteenus #advokaadibüroo #legalservices #lawfirm #law #legal #lawyer #attorney #tallinn #eesti #estonia #legalinformation #legalinfo #õigusinfo #lawschool #õiguskool #õigusnõu #askalawyer #küsijuristilt #magilife #tava #praktika #leping