Kasulikud lingid

Toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Starditoetus alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

Euroopa Liidu Struktuuritoetus

Toetatakse valdkondi: haridus, tööturg, teadus- ja arendustegevus, ettevõtlus, infoühiskond, haldusvõimekus, keskkonnahoid, energiamajandus, transport, regionaalne ja kohalik areng, tervishoid ning hoolekanne.

Kredexi stardilaen

KredExi stardilaen sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks.

Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi (14.01.2019 seisuga kuni 4474 eurot), mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

Registrid

Äriregister

Info juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.

Maksu- ja Tolliameti võlapäring

Päringu abil saad kontrollida, kas isikul on maksuvõlg või mitte.

Abiteenused juristile

xLaw

Tasuline juristidele mõeldud tööprotsesside optimeerimise, seaduse tõlgendamise ja know- how haldamise rakendus.

Texta Law

Tasuline teenus, mis koondab kokku Riigikohtu ja Riigi Teataja kodulehtedel avaldatud kohtulahendid; TÜ Õigusteaduskonna lõputööd, riigihangete vaidlustused ning Tarbijakaitse komisjoni otsused.

Kohturaktika

Riigikohus

Riigikohtu lahendite andmebaas ja kohtupraktika ülevaated.

Riigi Teataja

Riigi Teatajas ei avaldata kohtulahendeid, kuid on loodud võimalus otsida avalikke, kohtute poolt avaldatud lahendeid.

Legal.ee

Tasuline kohtulahendite otsinguportaal.

Euroopa Liit

EU Sanctions Map

Andmed Euroopa Nõukogu poolt kehtestatud sanktsioonide kohta.

Kinnisvara

Ehitisregister

Info ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta.