Õigusabi

Pakume õigusabi ettevõtlusega seotud küsimustes ja äritehingutes. Aitame koostada dokumente, esindame läbirääkimistel ja vaidlustes.

Valdkonnad

Andmekaitse

Aitame orienteeruda andmekaitse regulatsioonis, tuvastada mittevastavused ettevõtte tegevuses ja anname nõu, kuidas need mittevastavused kõrvaldada.

Vaidluste lahendamine

Nõustame ja esindame ettevõtjaid lepinguliste ja lepinguväliste vaidluste lahendamisel nii kohtus, kui väljaspool kohut.

Lepinguõigus

Aitame valida sobiva ja koostada lepingu ja muu lepingu dokumendi, lõpetada või muuta lepingu samuti üle vaadata olemasoleva lepingu või lepingu projekti.

Tööõigus

Nõustame  ja esindame ettevõtjaid ning töötajaid kõigis töösuhete loomise, -lõpetamise ja -vaidluste lahendamise küsimustes.

Kinnisvara ja ehitus

Nõustame ehitusettevõtjaid, omanikke, allhankijaid, kindlustusseltse ja kinnisvaraarendajaid nende äritegevusega seotud küsimustes.

Ühinguõigus

Nõustame ettevõtjaid igapäevase äritegevusega seotud küsimustest, tehingutes ja osanikevaheliste suhetes.

Ravimid ja tervishoid

Nõustame ravimitööstuse ja tervishoiu sektoris tegutsevaid ettevõtteid nende äritegevusega seotud küsimustes.

Ühinemised ja omandamised

Nõustame kliente omanikevaheliste suhete reguleerimisel ja ettevõtete ostmise või müümise tehingutes ja kõiges, mis on nende tehingutega seotud.

Väärtused

Usaldusväärne

Teenuseid osutavad kogenud juristid. Meie poole võib pöörduda ka ettevõtluse väliste küsimustega, vajadusel aitame leida spetsialisti väljaspoolt.

Lihtne, kiire & mugav

Lahenduste kasutamine on lihtne ja jõuetekohane kõigile. Tellimine on mugav ja teenuse osutamine kiire.

Kulud kontrolli all

Teenuste ja toodete maksumus on  eelnevalt kokku lepitud. Arveldamisel ei teki ebameeldivaid üllatusi arve suuruse osas.