Õigusnõustamine

Nõustame ettevõtteid ja eraisikuid ettevõtlusega seotud küsimustes ja tehingutes. Aitame koostada dokumente, esindame läbirääkimistel ja vaidlustes.

Ühinguõigus

Nõustame ettevõtjaid igapäevase äritegevusega seotud küsimustest, tehingutes ja osanikevaheliste suhetes.

Tööõigus

Nõustame ja esindame ettevõtjaid ning töötajaid kõigis töösuhete loomise, -lõpetamise ja -vaidluste lahendamise küsimustes.

Lepinguõigus

Aitame valida sobiva ja koostada lepingu ja muu lepingu dokumendi, lõpetada või muuta lepingu samuti üle vaadata olemasoleva lepingu või lepingu projekti.

Vaidluste lahendamine

Nõustame ja esindame ettevõtjaid lepinguliste ja lepinguväliste vaidluste lahendamisel nii kohtus, kui väljaspool kohut.

Ühinemised ja omandamised

Nõustame kliente omanikevaheliste suhete reguleerimisel ja ettevõtete ostmise või müümise tehingutes ja kõiges, mis on nende tehingutega seotud.

Kinnisvara ja ehitus

Nõustame ehitusettevõtjaid, omanikke, allhankijaid, kindlustusseltse ja kinnisvaraarendajaid nende äritegevusega seotud küsimustes.

Modern architectural details

Andmekaitse

Aitame orienteeruda andmekaitse regulatsioonis, tuvastada mittevastavused ettevõtte tegevuses ja anname nõu, kuidas need mittevastavused kõrvaldada.

Ravimid ja tervishoid

Nõustame ravimitööstuse ja tervishoiu sektoris tegutsevaid ettevõtteid nende äritegevusega seotud küsimustes.

Väärtused

Usaldusväärsus

Oleme oma klientidega suheldes siirad ja ausad. Anname vaid sellist nõu, mille õigsuses ja kasulikkuses oleme veendunud. Vajadusel aitame leida spetsialisti väljaspoolt.

Kiirus & mugavus

Peame oluliseks kliendi mugavust teenuste tellimisel ja kiirust lahenduste saamisel. Vastame päringutele vähemalt ühe päeva jooksul ja peame kinni kokkulepitud tähtaegadest.

 

Kulud kontrolli all

Peame oluliseks, et klientidel ei tekiks arveldamisel ebameeldivaid üllatusi. Tasu suurus või suurusjärk on kliendiga eelnevalt kokku lepitud ja kliendil on võimalus enne arveldamist tutvuda tööaruandega.

 

OLE KURSIS UUDISTE JA SÜNDMUSTEGA

Jaga meile oma kontaktandmed ja saadame sulle vahel teateid olulisemate ettevõtlusega seostud õigusalaste uudiste või bürooga seotud arengute kohta.

Nimi(Required)