Blogi

Kuidas teha töötajale hoiatust?

19.09.2019 | TÖÖÕIGUS

Successful team leader and business owner leading informal in-house business meeting

Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus.

Seadus ei näe ette hoiatuse kohustuslikku vormi ega sisu. Hoiatus võib olla nii suuline, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kiri) kui kirjalik. Tööandja peab olema hiljem võimeline hoiatuse tegemist tõendama. 

Töötajale on vajalik edastada asjaolude kirjeldus, faktid, mis selgitavad juhtunut ning hoiatus, et tööandjal on õigus toimunu kordumisel või jätkumisel tööleping erakorraliselt üles öelda. Kirjaliku hoiatuse kättesaamist võiks kinnitada töötaja allkiri, millele on lisatud hoiatuse kättesaamise kuupäev.

Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata.

#magilex #jurist #advokaat #õigusbüroo #õigusteenus #advokaadibüroo #legalservices #lawfirm #law #legal #lawyer #attorney #tallinn #eesti #estonia #legalinformation #legalinfo #õigusinfo #lawschool #õiguskool #õigusnõu #askalawyer #küsijuristilt #magilife #töötaja #tööleping #employment #hoiatus #warning