Tuludeklaratsioon 2019

31.01.2019 | Maksu ja tolliõigus

Autor: Siim Mägi

2019. aastal saab tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile esitada alates 15. veebruarist kuni 1. aprillini 2019.

Tuludeklaratsioon esitatakse eelmise kalendriaasta tulu kohta, ehk 2019. aastal esitatav tuludeklaratsioon sisaldab andmeid 2018. aasta tulu kohta.

Kuidas saab tuludeklaratsiooni esitada?

Tuludeklaratsioon tuleb täita eesti keeles (seda ka vene- ja inglise keelses E-maksuameti/e-tolli keskkonnas) ja seda saab esitada kolmel viisil:

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?

 • Füüsilisest isikust ettevõtjad
 • Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt, kusjuures deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata
 • Isikud, kes omasid 2018. aastal madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile
 • Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui 2018. aastal väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust
 • Isikud, kes on teinud 2018. aastal investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid

Kes ei pea esitama tuludeklaratsiooni?

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud, kelle tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (siin on mõned erijuhud) või kelle saadud kogutulu ei ületanud maksuvaba tulu, mis on 6000 eurot.

Kui sul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid soovid kasutada maksusoodustust (näiteks oled tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud

Sinu tuludeklaratsioon on Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud. Deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti andmebaasis olevad andmed sinu ning sinu tulude ja kulude kohta.

Millised andmed on kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile?

Sinu tuludeklaratsioonile on eeltäidetud andmetena kantud järgmised andmed:

 • pangakonto info
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt
 • makstud haigusrahad
 • pensionid
 • tasutud koolituskulud
 • kingitused ja annetused
 • tasutud pensionikindlustuse maksed
 • väärtpaberite keskdepositooriumi ja pensioniregistri pidaja andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)
 • tulud, mida arvestatakse ainult maksuvaba tulu arvutamisel

Millised andmed ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile?

Andmed, mis ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile ja mis tuleb sul endal lisada, on järgmised:

 • välisriigis saadud tulu
 • välisriigis tasutud kulud (maksusoodustused), mida saab tulust maha arvata
 • muu vara võõrandamine
 • füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu