Tuludeklaratsioon 2019

31.01.2019 | MAKSU- JA TOLLIÕIGUS

2019. aastal saab tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile esitada alates 15. veebruarist kuni 1. aprillini 2019.

Tuludeklaratsioon esitatakse eelmise kalendriaasta tulu kohta, ehk 2019. aastal esitatav tuludeklaratsioon sisaldab andmeid 2018. aasta tulu kohta.

 

Tuludeklaratsioon 2019 olulised kuupäevad

KuupäevSisu
15.02Algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis / e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil
26.02algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele
19.03algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
01.04tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
01.07juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
01.10juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev mitteresidendile, kes deklareeris mahaarvamisi Eestis

Kuidas saab tuludeklaratsiooni esitada?

 

Tuludeklaratsioon tuleb täita eesti keeles (seda ka vene- ja inglise keelses E-maksuameti/e-tolli keskkonnas) ja seda saab esitada kolmel viisil:

 

Inimesed-arvuti-taga-arvetega-tegelemas

 

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?

 

 • Füüsilisest isikust ettevõtjad
 • Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt, kusjuures deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata
 • Isikud, kes omasid 2018. aastal madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile
 • Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui 2018. aastal väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust
 • Isikud, kes on teinud 2018. aastal investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid

 

Kes ei pea esitama tuludeklaratsiooni?

 

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud, kelle tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (siin on mõned erijuhud) või kelle saadud kogutulu ei ületanud maksuvaba tulu, mis on 6000 eurot.

Kui sul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid soovid kasutada maksusoodustust (näiteks oled tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.

 

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud

 

Sinu tuludeklaratsioon on Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud. Deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti andmebaasis olevad andmed sinu ning sinu tulude ja kulude kohta.

 

Naine töötamas arvutiga

 

Millised andmed on kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile?

 

Sinu tuludeklaratsioonile on eeltäidetud andmetena kantud järgmised andmed:

 • pangakonto info
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt
 • makstud haigusrahad
 • pensionid
 • tasutud koolituskulud
 • kingitused ja annetused
 • tasutud pensionikindlustuse maksed
 • väärtpaberite keskdepositooriumi ja pensioniregistri pidaja andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)
 • tulud, mida arvestatakse ainult maksuvaba tulu arvutamisel

 

Millised andmed ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile?

 

Andmed, mis ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile ja mis tuleb sul endal lisada, on järgmised:

 • välisriigis saadud tulu
 • välisriigis tasutud kulud (maksusoodustused), mida saab tulust maha arvata
 • muu vara võõrandamine
 • füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu

Mis on Magilex?

Magilex on mugavam, kiirem ja taskukohasem viis õigusküsimuste lahendamiseks. Telli valmistoode kodulehelt, tee-ise lepinguid või küsi pakkumine klassikalisele õigusteenusele.

Õigusblogi

Mis on autoriõiguse sisu?

Mis on autoriõiguse sisu?

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute...

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Lepingupooled on oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul kohustatud järgima iga tava, mille järgimises nad on kokku leppinud, ja praktikat, mis on nendevahelistes suhetes tekkinud. Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad majandus- või...

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Seadus ei näe ette hoiatuse kohustuslikku vormi ega sisu. Hoiatus võib olla nii suuline, kirjalikku taasesitamist...

Offshore’ide ajastu lõpp

Offshore’ide ajastu lõpp

Ajaleheveergudel vilksatab viimasel ajal tihti rahapesu skandaalidega seotud fraas “offshore-ettevõtte”. Offshore-ettevõtte kasutamine keskmiste- ja suurte ettevõtete struktuurides ei ole uudne, kirjutab õigusbüroo Magilex partner Georgi Džaniašvili. Aga miks ei meeldi need pankadele ja notaritele?