Autoriõiguste kaitse ei ulatu toidu maitsele

14.11.2018 | INTELLEKTUAALNE OMAND

Euroopa Liidu Kohus otsustas eile Hollandi juustutootja Levola kohtuasjas, et toidu maitse ei ole autoriõigusega kaitstud.

Levola esitas kaebuse teise juustutootja Smilde Foods vastu. Kaebuses väideti, et viimane kopeeris oma tootes Witte Wievenkaas määrdejuustu Heksenkaas maitset ja rikkus sellega Levola autoriõigusi.

 

Mis on autoriõigus?

 

Autoriõiguseks loetakse autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogumit.

Autoriõiguseks nimetatakse ka juriidiliste normide kogumit, mis autorite õigusi käsitlevad.

Eestis käsitleb autorite õigusi ja nende kaitset autoriõiguse seadus.

 

Juustuvaagen

 

Euroopa Liidu Kohus selgitas autoriõiguse tekkimise eelduseid

 

Kohus märkis, et autoriõiguse tekkimiseks peab kaitstavat teost olema võimalik selgelt ja täpselt ära tunda.

Samuti peab olema võimalik teose identifitseerimise käigus välistatud igasugune õiguskindlust kahjustav subjektiivsus. Teisisõnu, teost peab saama kirjeldada täpselt ja objektiivselt.

Toidu maitse osas leidis kohus, et selle täpne ja objektiivne identifitseerimine ei ole võimalik.

Näiteks kirjandusteosel, kujutava kunsti, video- või muusikateosel on täpne ja objektiivne väljendus. Toiduaine maitse identifitseerimine põhineb aga eelkõige maitsetunnetusel ja ‐kogemusel.

Need on aga subjektiivsed ja muutlikud, sest sõltuvad eelkõige toiduainet maitsva isikuga seotud faktoritest:

  • tema vanus
  • toidueelistused
  • tarbimisharjumused
  • maitsmise keskkond ja kontekst.

Samuti leidis kohus, et teaduse praeguse arengutaseme juures ei ole võimalik tehniliste vahendite abil toiduaine maitse täpne ja objektiivne identifitseerimine.

Seetõttu ei ole ka võimalik eristada maitset teistest samalaadsetest toodetest.

 

Allikad

 

Euroopa Liidu Kohtu pressiteade

Kehtiv autoriõiguse seadus

 

Mis on Magilex?

Magilex on mugavam, kiirem ja taskukohasem viis õigusküsimuste lahendamiseks. Telli valmistoode kodulehelt, tee-ise lepinguid või küsi pakkumine klassikalisele õigusteenusele.

Õigusblogi

Mis on autoriõiguse sisu?

Mis on autoriõiguse sisu?

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute...

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Lepingupooled on oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul kohustatud järgima iga tava, mille järgimises nad on kokku leppinud, ja praktikat, mis on nendevahelistes suhetes tekkinud. Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad majandus- või...

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Seadus ei näe ette hoiatuse kohustuslikku vormi ega sisu. Hoiatus võib olla nii suuline, kirjalikku taasesitamist...

Offshore’ide ajastu lõpp

Offshore’ide ajastu lõpp

Ajaleheveergudel vilksatab viimasel ajal tihti rahapesu skandaalidega seotud fraas “offshore-ettevõtte”. Offshore-ettevõtte kasutamine keskmiste- ja suurte ettevõtete struktuurides ei ole uudne, kirjutab õigusbüroo Magilex partner Georgi Džaniašvili. Aga miks ei meeldi need pankadele ja notaritele?