Autoriõiguste kaitse ei ulatu toidu maitsele

14.11.2018 | Intellektuaalne omand

Autor: Siim Mägi

Euroopa Liidu Kohus otsustas eile Hollandi juustutootja Levola kohtuasjas, et toidu maitse ei ole autoriõigusega kaitstud Levola esitas kaebuse teise juustutootja Smilde Foods vastu. Kaebuses väideti, et viimane kopeeris oma tootes Witte Wievenkaas määrdejuustu Heksenkaas maitset ja rikkus sellega Levola autoriõigusi.

Mis on autoriõigus?

Autoriõiguseks loetakse autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogumit. Autoriõiguseks nimetatakse ka juriidiliste normide kogumit, mis autorite õigusi käsitlevad. Eestis käsitleb autorite õigusi ja nende kaitset autoriõiguse seadus.

Euroopa Liidu Kohus selgitas autoriõiguse tekkimise eelduseid

Kohus märkis, et autoriõiguse tekkimiseks peab kaitstavat teost olema võimalik selgelt ja täpselt ära tunda. Samuti peab olema võimalik teose identifitseerimise käigus välistatud igasugune õiguskindlust kahjustav subjektiivsus. Teisisõnu, teost peab saama kirjeldada täpselt ja objektiivselt. Toidu maitse osas leidis kohus, et selle täpne ja objektiivne identifitseerimine ei ole võimalik. Näiteks kirjandusteosel, kujutava kunsti, video- või muusikateosel on täpne ja objektiivne väljendus. Toiduaine maitse identifitseerimine põhineb aga eelkõige maitsetunnetusel ja ‐kogemusel. Need on aga subjektiivsed ja muutlikud, sest sõltuvad eelkõige toiduainet maitsva isikuga seotud faktoritest:

  • tema vanus
  • toidueelistused
  • tarbimisharjumused
  • maitsmise keskkond ja kontekst.

Samuti leidis kohus, et teaduse praeguse arengutaseme juures ei ole võimalik tehniliste vahendite abil toiduaine maitse täpne ja objektiivne identifitseerimine. Seetõttu ei ole ka võimalik eristada maitset teistest samalaadsetest toodetest.

Allikad:

Euroopa Liidu Kohtu pressiteade
Kehtiv autoriõiguse seadus