Autoriõiguste kaitse ei ulatu toidu maitsele

14.11.2018 | INTELLEKTUAALNE OMAND

Euroopa Liidu Kohus otsustas eile Hollandi juustutootja Levola kohtuasjas, et toidu maitse ei ole autoriõigusega kaitstud.

Levola esitas kaebuse teise juustutootja Smilde Foods vastu. Kaebuses väideti, et viimane kopeeris oma tootes Witte Wievenkaas määrdejuustu Heksenkaas maitset ja rikkus sellega Levola autoriõigusi.

 

Mis on autoriõigus?

 

Autoriõiguseks loetakse autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogumit.

Autoriõiguseks nimetatakse ka juriidiliste normide kogumit, mis autorite õigusi käsitlevad.

Eestis käsitleb autorite õigusi ja nende kaitset autoriõiguse seadus.

 

Juustuvaagen

 

Euroopa Liidu Kohus selgitas autoriõiguse tekkimise eelduseid

 

Kohus märkis, et autoriõiguse tekkimiseks peab kaitstavat teost olema võimalik selgelt ja täpselt ära tunda.

Samuti peab olema võimalik teose identifitseerimise käigus välistatud igasugune õiguskindlust kahjustav subjektiivsus. Teisisõnu, teost peab saama kirjeldada täpselt ja objektiivselt.

Toidu maitse osas leidis kohus, et selle täpne ja objektiivne identifitseerimine ei ole võimalik.

Näiteks kirjandusteosel, kujutava kunsti, video- või muusikateosel on täpne ja objektiivne väljendus. Toiduaine maitse identifitseerimine põhineb aga eelkõige maitsetunnetusel ja ‐kogemusel.

Need on aga subjektiivsed ja muutlikud, sest sõltuvad eelkõige toiduainet maitsva isikuga seotud faktoritest:

  • tema vanus
  • toidueelistused
  • tarbimisharjumused
  • maitsmise keskkond ja kontekst.

Samuti leidis kohus, et teaduse praeguse arengutaseme juures ei ole võimalik tehniliste vahendite abil toiduaine maitse täpne ja objektiivne identifitseerimine.

Seetõttu ei ole ka võimalik eristada maitset teistest samalaadsetest toodetest.

 

Allikad

 

Euroopa Liidu Kohtu pressiteade

Kehtiv autoriõiguse seadus

 

Mis on Magilex?

Magilex on mugavam, kiirem ja taskukohasem viis õigusküsimuste lahendamiseks. Telli valmistoode kodulehelt, tee-ise lepinguid või küsi pakkumine klassikalisele õigusteenusele.

Õigusblogi

Kuidas kaitsta autoriõigusi?

Kuidas kaitsta autoriõigusi?

Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum, mis tekib automaatselt kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Eestis reguleerib autoriõigusi peamiselt autoriõiguse seadus. Teoseks loetakse seejuures mis tahes originaalset tulemust kirjanduse,...

Osaühingu juhatusest tagasiastumine omal soovil

Osaühingu juhatusest tagasiastumine omal soovil

Osaühingu juhatuse liikme määramiseks on teatavasti vajalik juhatuse liikme kirjalik nõusolek. Samamoodi ei saa kedagi sundida olema juhatuse liige, kui ta ei soovi enam juhatuses olla. Mida peab aga juhatuse liige tagasiastumiseks tegema ja kuidas käituda, kui ühingu...

Kas ettevõte peab määrama andmekaitsespetsialisti?

Kas ettevõte peab määrama andmekaitsespetsialisti?

Kui sinu ettevõte puutub kokku isikuandmete töötlemisega, pead andmekaitse regulatsioonile vastavust kontrollides hindama, kas sinu ettevõttel on kohustus määrata andmekaitsespetsialisti. Spetsialisti määramisel peab veenduma isiku sobivuses ja teavitama spetsialisti...