Mis on autoriõiguse sisu?

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute...

Kuidas valida ettevõttele nõuetekohane ärinimi?

Äriühingu ärinimi on ühingu äriregistrisse kantud nimi, mille all ühing tegutseb. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi ja see peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Lisaks kehtivad ärinimele järgmised nõuded ja piirangud....

Kuidas kaitsta autoriõigusi?

Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum, mis tekib automaatselt kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Eestis reguleerib autoriõigusi peamiselt autoriõiguse seadus. Teoseks loetakse seejuures mis tahes originaalset tulemust kirjanduse,...