Tööõigus

Nõustame  ja esindame ettevõtjaid ning töötajaid kõigis töösuhete loomise, -lõpetamise ja -vaidluste lahendamise küsimustes.

Litsents

Valdkonnad

  • töölepingud;
  • juhatuse ja nõukogu liikmete teenistuslepingud;
  • töökorraldusreeglid ja ametijuhendid;
  • töösuhtega seotud muud kokkulepped, sh konfidentsiaalsus, konkurentsikeeld, varaline vastutus, intellektuaalne omand ja optsioonilepingud;
  • töösuhetega seotud isikuandmete kaitse;
  • töö- ja elamislubade taotlemine;
  • vaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Kontaktisik

Siim Mägi
Partner / Jurist

T. +372 6720 070
F. +372 6720 071
E. siim.magi@magilex.ee

Väärtused

Usaldusväärne

Teenuseid osutavad kogenud juristid. Meie poole võib pöörduda ka ettevõtluse väliste küsimustega, vajadusel aitame leida spetsialisti väljaspoolt.

Lihtne, kiire & mugav

Lahenduste kasutamine on lihtne ja jõuetekohane kõigile. Tellimine on mugav ja teenuse osutamine kiire.

Kulud kontrolli all

Teenuste ja toodete maksumus on  eelnevalt kokku lepitud. Arveldamisel ei teki ebameeldivaid üllatusi arve suuruse osas.