Tööõigus

Nõustame ja esindame ettevõtjaid ning töötajaid kõigis töösuhete loomise, -lõpetamise ja -vaidluste lahendamise küsimustes.

Valdkonnad

  • töölepingud;
  • juhatuse ja nõukogu liikmete teenistuslepingud;
  • töökorraldusreeglid ja ametijuhendid;
  • töösuhtega seotud muud kokkulepped, sh konfidentsiaalsus,
  • konkurentsikeeld, varaline vastutus, intellektuaalne omand;
  • tööandja optsioonid;
  • töösuhetega seotud isikuandmete kaitse;
  • töö- ja elamislubade taotlemine;
  • vaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Kontaktisik

Siim Mägi
Partner / Jurist
T. +372 6720 070
F. +372 6720 071
E. siim.magi@magilex.ee

Väärtused

Usaldusväärsus

Oleme oma klientidega suheldes siirad ja ausad. Anname vaid sellist nõu, mille õigsuses ja kasulikkuses oleme veendunud. Vajadusel aitame leida spetsialisti väljaspoolt.

Kiirus & mugavus

Peame oluliseks kliendi mugavust teenuste tellimisel ja kiirust lahenduste saamisel. Vastame päringutele vähemalt ühe päeva jooksul ja peame kinni kokkulepitud tähtaegadest.

 

Kulud kontrolli all

Peame oluliseks, et klientidel ei tekiks arveldamisel ebameeldivaid üllatusi. Tasu suurus või suurusjärk on kliendiga eelnevalt kokku lepitud ja kliendil on võimalus enne arveldamist tutvuda tööaruandega.

 

OLE KURSIS UUDISTE JA SÜNDMUSTEGA

Jaga meile oma kontaktandmed ja saadame sulle vahel teateid olulisemate ettevõtlusega seostud õigusalaste uudiste või bürooga seotud arengute kohta.

Nimi(Required)