Lepingu vorm

Contract form

Lepingu vorm tähendab viisi, kuidas leping sõlmitakse. Võlaõigusseaduse kohaselt võib lepingu võib sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi.  Lepingu kohustuslik vorm võib olla ette nähtud...
Töölepingu vorm

Employment contract form

Töölepingu sõlmimisel võib tööandjal tekkida küsimus, kas tööleping peab olema tingimata sõlmitud kirjalikult või piisab ka suulisest või näiteks e-posti teel sõlmitud kokkuleppest. Eesti Vabariigis reguleerib töölepingu alusel töötamist peamiselt töölepingu seadus,...