Töölepingu vorm

Employment contract form

Töölepingu sõlmimisel võib tööandjal tekkida küsimus, kas tööleping peab olema tingimata sõlmitud kirjalikult või piisab ka suulisest või näiteks e-posti teel sõlmitud kokkuleppest. Eesti Vabariigis reguleerib töölepingu alusel töötamist peamiselt töölepingu seadus,...
Kuidas teha töötajale hoiatust?

How to issue a warning to an employee?

Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Seadus ei näe ette hoiatuse kohustuslikku vormi ega sisu. Hoiatus võib olla nii suuline, kirjalikku taasesitamist...