Blog

Kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

Kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

Maksuhalduri eelarestiga seonduva kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus. Maksukorralduse seaduse kohaselt on maksuhalduril õigus arestida maksukohustuslase vara enne maksunõude määramist. Seda juhul, kui maksuhalduril on põhjendatud kahtlus, et näiteks pärast revisjoni tegemist võib võimaliku maksuvõla sissenõudmine osutuda maksukohustuslase tegevuse tõttu raskemaks või võimatuks. Maksuhaldur peab eelaresti kohaldamiseks saama halduskohtult loa.