Kuidas kaitsta autoriõigusi?

Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum, mis tekib automaatselt kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Eestis reguleerib autoriõigusi peamiselt autoriõiguse seadus. Teoseks loetakse seejuures mis tahes originaalset tulemust kirjanduse,...

Inkasso: 6 nõuannet ettevõtte võlgnikega suhtlemiseks

Inkasso ehk võlamenetlusega puutub kokku tõenäoliselt iga ettevõtja. See on paraku lihtsalt osa ettevõtlusest. Kui sinu ettevõtte müügiarvet ei tasuta, pead mõtlema, kuidas edasi käituda. On samme, mida saad teha ise, aga kui need ei anna tulemust, tasub mõelda...

Mõistlik menetlusaeg: igaühe ebamäärane õigus

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni kohaselt on igaühel õigus kohtumenetlusele mõistliku aja jooksul. See on paraku määratlemata õigusmõiste, mida on püütud küll sisustada kohtupraktikas. Kindlad ajalised piirid aga puuduvad. Viimasel ajal on...

Kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

Maksuhalduri eelarestiga seonduva kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus. Maksukorralduse seaduse kohaselt on maksuhalduril õigus arestida maksukohustuslase vara enne maksunõude määramist. Seda juhul, kui maksuhalduril on põhjendatud kahtlus, et näiteks...