Mõistlik menetlusaeg: igaühe ebamäärane õigus

VAIDLUSTE LAHENDAMINE Mõistlik menetlusaeg: igaühe ebamäärane õigus Siim Mägi, Juhtivpartner 26.05.2011 Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni  kohaselt on igaühel õigus kohtumenetlusele mõistliku aja jooksul. See on paraku määratlemata õigusmõiste,...