Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, võib põhikirjaga loobuda notariaalse tehingu vorminõudest ja näha ette, et osa võõrandamise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Põhikirja sellise...

Offshore’ide ajastu lõpp

Ajaleheveergudel vilksatab viimasel ajal tihti rahapesu skandaalidega seotud fraas "offshore-ettevõtte". Offshore-ettevõtte kasutamine keskmiste- ja suurte ettevõtete struktuurides ei ole uudne, kirjutab õigusbüroo Magilex partner Georgi Džaniašvili väljaandes...

Kuidas valida ettevõttele nõuetekohane ärinimi?

Äriühingu ärinimi on ühingu äriregistrisse kantud nimi, mille all ühing tegutseb. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi ja see peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Lisaks kehtivad ärinimele järgmised nõuded ja piirangud....

Osaühingu juhatusest tagasiastumine omal soovil

Osaühingu juhatuse liikme määramiseks on teatavasti vajalik juhatuse liikme kirjalik nõusolek. Samamoodi ei saa kedagi sundida olema juhatuse liige, kui ta ei soovi enam juhatuses olla. Mida peab aga juhatuse liige tagasiastumiseks tegema ja kuidas käituda, kui ühingu...

Juhatuse liikme leping – millal sõlmida ja mida reguleerida

Kui sa oled kunagi tegutsenud osaühingu juhatuse liikmena, siis oled ilmselt sõlminud või vähemalt kaalunud juhatuse liikme lepingu sõlmimist. Mõnel juhul ei ole osaühingu juhatuse liikme leping sugugi vajalik, kuid teisel juhul vägagi soovitatav. Kuidas otsustada,...