Juhatuse liikme lojaalsuskohustus

The duty of loyalty of the board member

Äriühingu juhatuse liikme kohustused võivad tuleneda seadusest, ühingu põhikirjast, üldkoosoleku otsustest ja muudest poolte vahel sõlmitud kokkulepetest. Osaühingu  juhatuse liikmetel on seadusest, ühingu põhikirjast, osanike või juhatuse otsustest ja võimalikust...
Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Transfer of part by simple written contract

Kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, võib põhikirjaga loobuda notariaalse tehingu vorminõudest ja näha ette, et osa võõrandamise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Põhikirja sellise...