Blogi

Maksuseadusi tuleb tõlgendada maksumaksja kasuks

Maksuõigus on keeruline valdkond ning sellest arusaamine eeldab juriidilisi ja majanduslikke teadmisi. Jääb loota, et nii maksuhaldur kui ka teised riigivõimu esindajad ning samuti ka maksumaksjad tõlgendavad maksuseadusi õigusriigile omastest väärtustest ja printsiipidest lähtuvalt.

Maksuhaldur ei või reeglina tehingu hinda korrigeerida

Ettevõtjad on kauba või teenuse hinna kokkuleppimisel vabad, kui seadus ei sätesta erandina teisiti. Põhiseadusest tuleneb ettevõtlusvabaduse ja privaatautonoomia printsiip, mille kohaselt on ettevõtjal õigus korraldada oma äritegevust omavastutuslikult enesemääramise teel. Maksuhaldur peab maksude kogumisel tagama nende õiguste kaitse ja arvestama, et tal on seaduslikkuse printsiibist tulenevalt volitus teha üksnes seda, mis on sätestatud seaduses.

Juhtorgani liikme teenuse tasu pole alati maksustatav

Viimasel ajal on taas enam räägitud, et äriühingu poolt oma juhtorgani liikmele kuuluvale ettevõttele teenustasude maksmine võib kaasa tuua maksuriski. Seda näiteks juhul, kui äriühingu maksukulude optimeerimiseks makstakse juhtorgani liikmele minimaalset tasu või ei maksta seda üldse, samas aga osutab viimasele kuuluv ettevõte äriühingule juhtimis-, konsultatsiooni- vms teenuseid.

Väärtused

Lihtne, kiire & mugav

Lahendused on lihtsad ja jõuetekohased kõigile. Tellimine on mugav ja teenuse osutamine kiire.

Usaldusväärne

Teenuseid osutavad kogenud juristid. Meie poole võib pöörduda ka ettevõtluse väliste küsimustega, vajadusel aitame leida spetsialisti väljaspoolt.

 

Kulud kontrolli all

Teenuste ja toodete maksumus on  eelnevalt kokku lepitud. Arveldamisel ei teki ebameeldivaid üllatusi arve suuruse osas.

 

Soovid uudiseid meie teenuste kohta?