Blogi

Lepingu vorm

Lepingu vorm

Lepingu vorm tähendab viisi, kuidas leping sõlmitakse. Võlaõigusseaduse kohaselt võib lepingu võib sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi. 

Töölepingu vorm

Töölepingu vorm

Töölepingu sõlmimisel võib tööandjal tekkida küsimus, kas tööleping peab olema tingimata sõlmitud kirjalikult või piisab ka suulisest või näiteks e-posti teel sõlmitud kokkuleppest.

Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, võib põhikirjaga loobuda notariaalse tehingu vorminõudest ja näha ette, et osa võõrandamise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Põhikirja sellise kinnitamise või muutmise otsuse poolt, millega vorminõudest loobutakse või see taastatakse, peavad olema nõus kõik osaühingu osanikud.